Jak przygotować odbitki do druku?

Uwaga! Poniżej prezentujemy dwa przykłady, które idealnie podkreślają, iż wskazane w tabelce z TEGO artykułu wymiary są ORIENTACYJNE.

1. Do zmiany rozmiaru zdjęcia podczas eksportu został użyty program Lightroom. Ponieważ zdjęcia mają zostać wywołane w formacie 15×23, a wywoływać chcemy zarówno zdjęcia pionowe jak i poziome, przy eksporcie posługujemy się opcją:

W takim przypadku otrzymamy zdjęcia w następującym rozmiarze:

Widać więc różnicę pomiędzy danymi pokazanymi w tabeli na początku artykułu, a faktyczną długością boku w pikselach, gdyż to Lightroom dopasowuje proporcjonalnie długość drugiego boku.

2. Interesuje nas zdjęcie w formacie 15×21, jednak przy eksporcie wybieramy:

 

W takim przypadku zdjęcia otrzymamy w takim rozmiarze:

Niezależnie od wybranej opcji (long edge czy też short edge) jakość zdjęcia nie ulegnie zmianie. Jeżeli nie jesteście pewni, którą wartość zastosować (krótszy czy dłuższy bok) proponuję sugerowanie się wartością większą (czyli dłuższego boku).

Nazwa odbitek nie ma znaczenia.