Projektowanie w Photoshop

Poniżej znajduje się kilka rad przydatnych przy projektowaniu fotoalbumów w przypadku korzystania z programu Photoshop. Prosimy o trzymanie się ich, a projektowanie albumu stanie się czystą przyjemnością. 😉

Pod adresem www.crystal-albums.pl/Crystal_Albums_szablony_PSD.zip możliwe jest pobranie plików-szablonów do zaprojektowania albumu w programie Photoshop. Każdy album projektuje się za pomocą dedykowanego pliku (nazwa pliku jest jednocześnie wymiarem albumu, który będzie projektowany). Tym samym podczas projektowania albumu 10×10 należy otworzyć w Photoshopie plik o nazwie 10×10.psd, podczas projektowania albumu 30×30 – plik 30×30.psd itd.

Przypominamy, iż jeden plik to jedna rozkładówka. Minimalny projekt albumu powinien zawierać 5 rozkładówek, maksymalnie 25-30 rozkładówek (przy czym cennik Crystal Albums zawiera ceny za albumy do 10 rozkładówek, każda kolejna płatna zgodnie z cennikiem).

Dla jasnego zobrazowania procesu projektowania albumu posłużymy się plikiem służącym do projektowania albumu 30×30. W celu zaprojektowania każdej z rozkładówek należy otworzyć plik o nazwie 30×30.psd. Każda kolejna rozkładówka albumu 30×30 powinna być projektowana na kolejno otwartym pliku 30×30.psd.

Pusty plik po otwarciu w programie Photoshop wygląda następująco:

Każdy plik ma specjalne linie pomocnicze, które są niezwykle istotne, a jednocześnie przydatne w dalszej pracy. Jeżeli linie pomocnicze są niewidoczne, można je włączyć korzystając ze ścieżki: Widok -> Pokaż -> Linie pomocnicze. Środkowa linia pomocnicza wyznacza środek Waszego projektu.

Na tym etapie można dodawać zdjęcia do danego pliku. Najlepszym rozwiązaniem jest dodawanie zdjęć w oryginalnym rozmiarze, a następnie przekształcanie ich za pomocą komendy Ctrl+T (zmniejszanie od rogu przy przytrzymywaniu klawisza Shift).

Dodatkowo w folderze z szablonami znajduje się plik o nazwie „Crystal_przyklad.jpg”, z którym prosimy zapoznać się przed rozpoczęciem projektowania. Jest to rysunek poglądowy zawierający opis dobrego oraz złego umieszczenia zdjęcia w projekcie. Prosimy o zastosowanie się do podanych przykładów, aby uniknąć błędów w projekcie.

Poniżej prezentujemy przykłady prawidłowego oraz złego umieszczenia zdjęć w rozkładówce:

PRAWIDŁOWO

– poniższa rozkładówka zostanie wydrukowana z zachowaniem białych ramek wokół zdjęć

– zdjęcie po lewej zostanie wydrukowane z ramką, zdjęcie po prawej zostało dociągnięte w Photoshop do krawędzi, zatem w albumie także będzie przy krawędzi (bez ramki)

– obydwa zdjęcia zostały dociągnięte do zewnętrznych krawędzi, zatem zostaną wydrukowane przy krawędziach albumu, bez ramki wokół nich

– zdjęcia zostały rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez wewnętrzne linie pomocnicze

NIEPRAWIDŁOWO

– jak widać, zdjęcia nie zostały dociągnięte ani do krawędzi rozkładówki, ani do wewnętrznej linii pomocniczej. Takie rozmieszczenie zdjęć jest nieprawidłowe. Przypominam, iż w Crystal Albums poprawność przesłanych plików nie jest weryfikowana.

PODSUMOWUJĄC POWYŻSZE PRZYKŁADY:

zdjęcia powinny być dociągnięte albo do zewnętrznej krawędzi rozkładówki, albo do wewnętrznej linii pomocniczej. Oczywiście dozwolone jest dowolne rozmieszczenie plików w polu wyznaczonym przez wewnętrzne linie pomocnicze.

 Przy zapisywaniu rozkładówek należy je zapisać zgodnie z kolejnością rozmieszczenia w albumie, zaczynając od 01, 02… i tak dalej. Jakość zaprojektowanej rozkładówki powinna być ustawiona na 10: